Drepturile pasagerilor

Companiile de transport aerian au obligaţia legală să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră şi la locul în care puteţi depune reclamaţii.

Refuzarea îmbarcării

Aveţi dreptul să solicitaţi despăgubiri în valoare de 125 EUR până la 600 EUR, în funcţie de distanţa de zbor şi de întârzierea produsă în urma redirecţionării cursei.

Întârzierile prelungite

În cazul în care întârzierea este mai mare de cinci ore, aveţi dreptul să solicitaţi rambursarea costului biletului, dar numai cu condiţia renunţării la călătorie.

Anularea

Aveţi dreptul să primiţi despăgubiri băneşti, cu excepţia următoarelor situaţii:

  • aţi fost informat cu privire la anularea cursei cu 14 zile înainte, sau
  • orarul cursei redirecţionate este foarte apropiat de orarul iniţial, sau
  • compania de transport aerian poate demonstra faptul că anularea zborului a fost determinată de motive speciale.
Asistenţa asigurată de către companiile de transport aerian

În funcţie de împrejurări, în cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată ori întârzie, aveţi dreptul la asistenţă (asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a cazării peste noapte, dacă este cazul). În cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată, puteţi alege între a vă continua călătoria sau a vi se rambursa costul biletului.

Pasagerii cu mobilitate redusă

Pasagerii cu mobilitate redusă şi persoanele cu handicap sunt protejate împtriva discriminării şi, începând cu data de 26 iulie 2008, pot beneficia de o asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite condiţii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE.

Identitatea companiilor de transport aerian

Trebuie să cunoaşteţi din timp identitatea operatorului cursei cu care călătoriţi. Companiile de transport aerian care nu oferă condiţii sigure de zbor sunt interzise sau sunt supuse unor restricţii pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste companii sunt prezentate la: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm

Răspunderea

Companiile de transport aerian răspund pentru pagubele produse în urma întârzierii curselor (până la ± 4.800 EUR), pentru deteriorarea şi pierderea bagajelor (până la ± 1.200 EUR) precum şi pentu vătămările corporale sau decesele produse în urma accidentelor. Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în care au luat toate măsurile posibile pentru a evita pagubele produse sau dacă s-au aflat în imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.

Pachete turistice

Operatorii de pachete turistice au obligaţia să prezinte informaţii corecte cu privire la biletele de vacanţă rezervate, să respecte obligaţiile contractuale şi să asigure protecţia pasagerilor în cazul insolvabilităţii organizatorului.

Ce ar trebui să faceţi în cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră de pasager au fost încălcate?

În cazul în care consideraţi că au fost încălcate drepturile dumneavoastră, prevăzute de legislaţia în materie de drepturi ale pasagerilor aerieni:

  • contactaţi compania aeriană sau - pentru probleme legate de persoanele cu mobilitate redusă - aeroportul.
  • dacă nu sunteţi mulţumiţi de răspunsul acestora, puteţi depune o reclamaţie la unul dintre organismele naţionale de punere în aplicare (ONPA). Detalii complete cu privire la toate organismele naţionale de punere în aplicare pot fi găsite pe pagina de internet a Comisiei Europene: ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm

Informaţii suplimentare la:
ec.europa.eu/passenger-rights
sau prin intermediul Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.