REGULAMENT CONCURS AEROPORTUL ORADEA & TAGRETTI SWEETS HOUSE 13.08.2021-15.08.2021

  Regulament concurs

Despre noi

Aeroportul Internațional Oradea

„Everything has changed. The flying changed. The airports have changed.“

- Oradea International Airport -

Aeroportul Internațional Oradea
Poarta de Vest a României

Poziție geografică

Poartă de legătură cu lumea central și vest europeană, Oradea este unul dintre cele mai prospere orașe ale țării și unul dintre cele mai de interes centre economice pentru investitori.

Situată la aproximativ 10 km de granița cu Ungaria, Oradea ocupă o poziție central - europeană privilegiată, orașul aflându-se la o distanță relativ egală față de capitalele regiunii: București (585 km), Viena (551 km), Budapesta (306 km), Praga (837 km), Belgrad (324 km), Bratislava (459 km).

Accesibil la doar 6 km de Oradea, lângă drumul național DN 79, aeroportul deservește județul Bihor cu o populație de 620.000 de locuitori.

Realizări și perspective

În luna decembrie 2011 s-a încheiat o primă etapă a lucrărilor de extindere și modernizare a terminalului pentru călători al Aeroportului Oradea, prin care acesta a fost adus la standarde internaționale, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional.

Terminalul a fost dotat cu mobilier nou; au fost amenajate o cafenea cu zone distincte pentru fumători și nefumători, un spațiu "mama și copilul", compartimente și tonete pentru controlul pașapoartelor pe toate fluxurile de pasageri, separate pentru cetățenii UE și non-UE, punct de control vamal distinct pentru pasagerii care au declarat bunuri supuse controlului și punct de trecere pentru cei care nu au asemenea bunuri de declarat, spații cu benzi de bagaje, atât pentru preluarea acestora la plecări, cât și pentru recuperarea lor la sosiri. Pentru călătorii care folosesc terminalul doar pentru o escală, la etajul terminalului există o sală de tranzit cu spații și facilități asigurate (utilizabilă și ca sală de așteptare pentru pasagerii care au fost controlați și așteaptă îmbarcarea), bar, iar accesul la etaj pentru pasagerii aflați în tranzit sau transfer se va face cu ajutorul unei scări rulante.

Terminalul mai beneficiază de o agenție de turism și ticketing, de un punct rent-a-car, de două porți de îmbarcare, de toaletă pentru persoane cu mobilitate redusă, de un flux de plecări separat pentru VIP-uri, diplomați, achipaje ale aeronave și persoane cu mobilitate redusă, de un salon de protocol pentru VIP-uri și de un altul pentru oficiali, de compartimente pentru controlul corporal și de unul de verificare specială a bagajelor.

În cursul anului 2012 au fost angajate Lucrări de modernizare la terminalul de pasageri (în special lucrări exterioare), respectiv execuția copertinelor exterioare, execuția și amenajarea integrală a spațiilor de prelucrare a bagajelor de cală pe fluxul de sosiri, amenajarea unui cabinet medical (izolator) și a unui grup sanitar în zona restricționată a terminalului, lucrări de instalații de apă și canalizare, electrice, termice, sanitare, etc. Pe lângă acestea au fost contractate și Lucrările de reparații curente la clădiri, respectiv reabilitarea birourilor din zona administrativă, a blocului tehnic și a clădirii industriale

În luna iulie 2012 a avut loc evaluarea Aeroportului Oradea în scopul certificării ca aeroport deschis traficului internațional, în conformitate cu HG 791/2009. O comisie interministerială a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, astfel încât au fost verificate asigurarea de către aeroport a facilităților pentru zborurile interne și internaționale (spații de parcare, încăperi cu destinație "mama și copilul", asistență și dotări pentru persoanele cu mobilitate redusă, check-in, etc.), îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru fluxurile de pasageri. În consecință, în baza Raportului nr.23907 din 20.08.2012, întocmit de către comisia de evaluare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis ordinul nr.1322 din 20.08.2012, prin care Aeroportul Oradea este certificat ca aeroport deschis traficului internațional.

Aeroportul International Oradea

Un nou început:
Modernizarea Aeroportului Oradea

La data de 07.02.2014, Ministerul Transporturilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial-Transport 2007-2013, reprezentată legal de Dna. Ramona Nicole MĂNESCU, având funcția de Ministru, și R.A. Aeroportul Oradea, în calitate de Beneficiar, reprezentată legal de Dl. Gheorghe PASC, având funcția de Director General, au semnat la sediul Ministerului, Contractul de finantare pentru proiectul "Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la R.A. Aeroportul Oradea". La semnarea contractului a participat și Dl. Cornel POPA, Președintele Consiliului Județean Bihor.

Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea:

  • extinderea pistei de decolare-aterizare cu 300 m și refacerea integrală a pistei vechi, astfel încât noua pistă are o lungime de 2100 m și o lățime de 45 m;
  • realizarea a două căi de rulare, ALFA și BRAVO;
  • realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare, care să poată asigura staționarea unui număr de 6 aeronave încadrate în litera de cod "C"
  • asigurarea unui număr de clasificare a sistemului rutier la un număr PCN 55 R/D/W/T și asigurarea încadrării în categoria de aerodrom având cifra de cod "3", iar traficul aerian să poată fi deservit de aeronave cu litera de cod "C" și, ocazional, prin procedură specială, de aeronave cod "D" (aeronave de referință Boeing 737 și Airbus 320);
  • modernizarea sistemului de balizaj luminos astfel încât acesta să fie încadrat în categoria II de operare, corespunzător normelor ICAO și RACR;
  • realizarea unei uzine electrice noi;
  • realizarea sistemului de canalizare aferent suprafețelor proiectate.

Ca urmare a finalizării auditului efectuat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în data de 19 Decembrie 2017, Aeroportul Oradea a fost certificat in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului si Regulamentul Comisiei Europene nr. 139/2014.

Cerificat
Aeroportul International Oradea

Footer Links - ro

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.