Finalizarea lucrărilor de execuție din cadrul proiectului "Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea"

În data de 30 octombrie 2015, lucrarile de executie aferente proiectului "Extindere-i modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea" au fost finalizate în conformitate cu Contractul de achizitie publica încheiat în acest sens cu antreprenorul. Urmare a finalizarii lucrarilor de executie, s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, procesul verbal de receptie fiind aprobat de beneficiar la data de 04 decembrie 2015.

Contractul de executie a lucrarilor a fost semnat la data de 30 iulie 2014 cu Asocierea S.C. Porr Construct S.R.L. – Teerag – Asidag Aktiengesellschaft – S.C. Col – Air Trading S.R.L., având termen maxim de realizare a lucrarilor 31 octombrie 2015, iar durata de valabilitate a contractului este colerata cu perioada de garantie a lucrarilor acordata de antreprenor, care expira la data de 31 octombrie 2020.

În urma efectuarii procesului de audit pentru modificarea conditiilor de autorizare a aerodromului, Autoritatea Aeronautica Civila Româna a certificat noua infrastructura a Aeroportului Oradea -i a autorizat conditiile de operare aferente, rezultate în urma terminarii lucrarilor.

Lucrarile au fost efectuate în cadrul proiectului "Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea" care a fost aprobat în cadrul Programului Operational Sectorial "Transport" 2007-2013, Axa Prioritara 2 "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport", Domeniul Major de Interventie 2.4 "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian", valoarea totala a investitiei fiind de 77.434.294 lei fara TVA.

Finantarea proiectului a fost acordata de Comisia Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regioala în proportie de 85%, de Bugetul de stat în proportie de 13% -i de Consiliul Judetean Bihor în proportie de 2%.

Persoane de contact:
Gheorghe Pasc – Director General, R.A. Aeroportul Oradea,
Marian Ghitea – Manager Proiect, R.A. Aeroportul Oradea,
Sorban Annamaria – Ofiţer pentru publicitate, R.A. Aeroportul Oradea
Fax: 0259/455.641; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Comunicatul de presă oficial


ACI Europe

Oradea Airport

Address:Street Calea Aradului no. 80
Phone: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

 

Copyright © . All rights reserved to Oradea Airport.